TM 75EI

 

Przekrój przez profil systemu

Yawal TM75EI

ZASTOSOWANIE
System Yawal TM75EI służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej EI 15; EI 30; EI 45; EI 60.
Pozwala na produkcję szerokiej gamy konstrukcji drzwi, ścian oraz ich kombinacji.
Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych.
System posiada Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6830/2007.

OPIS TECHNICZNY
Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych, wewnętrznej i zewnętrznej, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. Rolę izolacji w profilach spełniają taśmy z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 32mm.
Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych, różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.
Wymiar charakterystyczny dla profili wynosi 75mm (głębokość zabudowy) zarówno dla futryny jak i dla skrzydeł.
W systemie TM 75EI można stosować różnego typu wypełnienia przeźroczystego i nieprzeźroczystego o grubości od 8 do 50mm wyszczególnione w aprobacie.
Maksymalne wymiary konstrukcji są przedstawione w aprobacie.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Z zestawu materiałów systemu TM 75EI mogą być wykonywane przegrody budowlane zewnętrzne i wewnętrzne służące ochronie przeciwpożarowej jak i przegrody wewnętrzne i zewnętrzne którym nie stawiane są wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Rozwiązanie techniczno-technologiczne i dostępny zestaw materiałów pozwala na wykonywanie następujących przegród:

  • ścian działowych i witryn,
  • ścian działowych i witryn z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi,
  • drzwi jednoskrzydłowych, drzwi jednoskrzydłowych z naświetlami i doświetlami,
  • drzwi dwuskrzydłowych, drzwi dwuskrzydłowych z naświetlami i doświetlami.

Zestaw materiałów jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO), a ponadto drzwi jedno i dwuskrzydłowe, także w ścianach, sklasyfikowane są jako dymoszczelne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Wartość
Klasyfikacja odporności ogniowej EI30, EI60 PN-B-02851-1, PN-EN 13501-2
Izolacyjność cieplna 2,6-2,55 [W/(m²·K)]
Izolacyjność akustyczna Rw 35-40 dB
Odporność na wiatr klasa C PN-EN 12210
Przepuszczalność powietrza klasa C PN-EN 12210
Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 i 2 PN-EN 1192
Wodoszczelność klasa 3A PN-EN 12208
Odporność profili na korozję C1-C4 PN-EN 12944-2
Odporność na uderzenie ściany wew. I-IV, I-III ETAG nr 003
Odchyłka ściany od pionu 10°

źródło: yawal.com