YAWAL SUN PROTECTION – aluminiowe osłony przeciwsłoneczne

Model lameli aluminiowychOdpowiednia ochrona wnętrza budynku przed nadmiernym jego nasłonecznieniem jest szczególnie ważna z kilku powodów. Nadm
ierne operowanie światła prowadzi do przegrzania pomieszczeń biurowych i mieszkalnych, co w dobie wysokich cen energii ma wpływ na koszty klimatyzacji. Wiadomo bowiem, że schłodzenie budynku jest operacją droższą od jego ogrzania.
Osłony przeciwsłoneczne powodują, że do wnętrza budynku dociera światło odbite i rozproszone, które nie powoduje „oślepiania” pracujących blisko okna osób.

OPIS TECHNICZNY
Na chwilę obecną system YAWAL SUN PROTECTION można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

  • Łamacze światła – wersja stała
    Przez nazwę łamacze światła rozumiemy malowane proszkowo profile aluminiowe o przekroju soczewki zamontowane na fasadzie lub elewacji budynku za pomocą systemowych słupków i wsporników. Profile te mogą być zainstalowane pod różnymi kątami w stosunku do kąta padania światła, w zależności od wymagania użytkownika.
  • Łamacze światła – wersja ruchoma
    Ruchome łamacze światła to rozwiązanie bardzie zaawansowane w stosunku do wersji stałej. Pozwala dowolnie sterować położeniem profili osłonowych. Ruch lameli realizowany jest za pomocą odpowiednio zamontowanych silników liniowych współpracujących z różnego typu urządzeniami sterującymi. Odpowiednie rozmieszczenie łamaczy światła na konstrukcji wsporczej daje możliwość uzyskania kurtyny, która daje efekt całkowitego zaciemnienia pomieszczenia (np. sala konferencyjna).
  • Żaluzje fasadowe
    Instalowane na elewacji budynku, bądź też bezpośrednio montowane na oknach konstrukcje lamelowe. Istnieje możliwość ich montażu na wieszakach systemowych bądź też w specjalnej ramie. Wyroby te stosuje się w celu ograniczenia dostępu do wnętrza budynku nadmiaru światła, ale też jako elementy maskujące urządzenia techniczne (klimatyzatory itp.).

DODATKOWE WALORY (SZCZEGÓLNE DLA DANEGO SYSTEMU)
Zamontowane na elewacji budynku konstrukcje przeciwsłoneczne (np. typu łamacze światła) ewidentnie wzbogacają bryłę budynku, co czyni go znacznie bardziej atrakcyjnym z architektonicznego punktu widzenia.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
System YSP posiada szerokie możliwości konstrukcyjne, które pozwalają na spełnienie wyszukanych oczekiwań Architekta czy też Inwestora

Posiadane badania i certyfikaty
Wstępne badanie typu wg PN-EN 13659:2006 żaluzji zewnętrznych YAWAL, nr NK-00850/P/10.


źródło: yawal.com